Tháng: Tháng Hai 2016

Tên miền là gì?

Tên miền là gì?

Tên miền là một chuỗi các ký tự trong bảng chữ cái Alphabet được sắp xếp giống như tên riêng và có hoặc không có ý nghĩa.